SGGAME88เล่นเกมทุกวันรับบุหรี่ไฟฟ้า

ยอดเงินฝากสะสมต่อวัน ≥ 600 บาท รับบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่า 600 บาท เป็นของขวัญ

  • กฎของเกม:
  • 1. คำนวณเงินฝากสะสม ตามเวลาประเทศไทย (UTC+7), 00:00:00–23:59:59 น.
  • 2. วิธีขอรับ: เพิ่ม Line  ฝ่ายบริการลูกค้าของเราเป็นเพื่อน และมีเงินฝากสะสมตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป ต่อวัน ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณได้รับสิทธิ์ โปรดระบุข้อมูลสำหรับการติดต่อ (ที่อยู่ในการจัดส่งและหมายเลขโทรศัพท์) ให้ฝ่ายบริการลูกค้า ของรางวัลจะจัดส่งทุกวันจันทร์
  • 3. กิจกรรมนี้สามารถรับได้เพียงวันละครั้งเท่านั้น
  • 4. บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวและรองรับการสูบบุหรี่ได้ 800 ครั้ง